Létesítmény üzemeltetés, Biztonság, Takarítás
Belépés:
Elfelejtett jelszó
 1. Létesítmény üzemeltetés

  Létesítmény üzemeltetés

  Létesítmény üzemeltetés

  Részletek
 2. Biztonság

  Biztonság

  Biztonság

  Részletek
 3. Takarítási-épülethigiénia

  Takarítási-épülethigiénia

  Takarítási-épülethigiénia

  Részletek
Hírlevél küldése

Ahhoz, hogy feliratkozzon hírlevelünkre csak egyszerűen adja meg nevét, és e-mail címét. A feliratkozás véglegesítéséhez megerősítő e-mailt küldünk !

Népszerű termékek

Nagytakarítás

Bruttó ár: 305 Ft További részletek

Padozat alaptisztítás, zsírtalanítás

Bruttó ár: 318 Ft További részletek

Üvegfelület tisztítás

Bruttó ár: 241 Ft További részletek

Őrzés-védelmi tevékenység

Bruttó ár: 1.143 Ft További részletek

Baba szappan 125 gr.

Bruttó ár: 159 Ft További részletek

Rendezvénybiztosítás

Bruttó ár: 1.245 Ft További részletek

Baba tusfürdő 400 ml

Bruttó ár: 546 Ft További részletek

Hypo 1l-es

Bruttó ár: 89 Ft További részletek

Ultra Mosogatópor 500 gr.

Bruttó ár: 597 Ft További részletek

Tekercses kéztörlő 14 cm-es 100% cellulóz

Bruttó ár: 4.826 Ft További részletek

Szőnyegtisztítás

Bruttó ár: 267 Ft További részletek

Toalettpapír 19 cm-es 2 rétegű újrahasznosított

Bruttó ár: 3.302 Ft További részletek

Toalettpapír 19 cm-es 2 rétegű 100% cellulóz

Bruttó ár: 4.445 Ft További részletek

Ajax Floral felmosószer 1l-es

Bruttó ár: 584 Ft További részletek

Ipari papírtörölköző 2 rtg. fehér

Bruttó ár: 4.445 Ft További részletek

Saturno Knoll ipari kéztisztító

Bruttó ár: 7.747 Ft További részletek

Civis Kézi mosogatószer koncentrátum 5l

Bruttó ár: 2.223 Ft További részletek

Mopp fej 200 gr-os

Bruttó ár: 318 Ft További részletek

Ipari Törlőpapír kék 100% cellulóz

Bruttó ár: 4.318 Ft További részletek

Ultraderm 400 gr

Bruttó ár: 419 Ft További részletek

Cillit Bang kosz és vízkő 750 ml

Bruttó ár: 1.054 Ft További részletek

Bref power aktív 50 gr.

Bruttó ár: 457 Ft További részletek

Civis Savas tisztítószer koncentrátum 5l

Bruttó ár: 3.493 Ft További részletek

Civis Folyékony szappan 5l

Bruttó ár: 1.397 Ft További részletek

Kukazsák Hewa 135l-es 10db-os

Bruttó ár: 705 Ft További részletek

Hewa Szemeteszsák 70l-15db-os

Bruttó ár: 546 Ft További részletek

Mosogaószivacs formázott 5db-os

Bruttó ár: 229 Ft További részletek

Civis Toalettillatosító olaj 1l

Bruttó ár: 1.715 Ft További részletek

Kefa Partvis fém nyéllel

Bruttó ár: 635 Ft További részletek

Civis Üvegtiszító koncentrátum 5l

Bruttó ár: 2.502 Ft További részletek

Napi Takarítás

Bruttó ár: 12.700 Ft További részletek

Cirokseprű 5v.

Bruttó ár: 1.168 Ft További részletek

Civis Friss felmosószer koncentrátum 5l

Bruttó ár: 2.921 Ft További részletek

Pronto Porstop Bútorápoló spray

Bruttó ár: 1.041 Ft További részletek

Chemitat vízkőoldó 500 ml

Bruttó ár: 318 Ft További részletek

Civis Klóros tisztítószer koncentrátum 5l

Bruttó ár: 1.638 Ft További részletek

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Az S.O.S. Alfa Korlátolt Felelősségű Társaság (tulajdonát képező www.sos-alfa.eu honlapra történő belépés, és a honlap használata kapcsán az alábbi adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatást adja a honlap igénybe vevői számára:
Az S.O.S Alfa Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint adatkezelőt (a továbbiakban Adatkezelő) az adatvédelmi biztos a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény 29.§ alapján, mint Adatkezelőt 01109-0001 számon és a 01109-0002 számon nyilvántartásba vette.

Az S.O.S Alfa Kft., mint adatkezelő, marketing tevékenységéhez felhasználhatja az adatbázisában lévő, beleegyezésüket adó személyek adatait e-mailben, postán, mms-ben, sms-ben vagy telefonon.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el adatkezelése során.
Adatkezelő kijelenti, hogy a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 3.§-ában foglaltak kapcsán, hogy adatokat csak szolgáltatásának igénybevétele kapcsán gyűjt,  egyéb forrásból – nyilvánosságra hozott adatállományból, polgárok személyi adatinak és lakcímének nyilvántartását végző szervtől - származó adatokat nem kezel.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,  valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek  összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,  felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,  zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy  azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a  műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve  hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést  is - adatok feldolgozását végzi;
1. Az Adatkezelő szolgáltatása nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések  érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és  lakcímet.
2. Az Adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből  származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes  személyazonosító adatokat, lakcímet,  a szolgáltatás igénybevételének időpontjára időtartamára és helyre vonatkozó adatokat.
Az 1-2 pontban megjelöltek alapján az igénybe vevő döntése alapján megadható adat: e-mail cím,  telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő.
1-2.pontban rögzített adatokat - a 4. pontban megjelölt eset kivételével - az Adatkezelő törli a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, a szerződés teljesítése valamint a számlázást követően.
3. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, melyek a szolgáltatás nyújtása érdekében technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A rendszer működése során technikailag elengedhetetlenül rögzítésre kerülő adatok az igénybe vevő bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként folyamatosan rögzít. Ezeket az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az igénybe vevő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül be és kilépéskor automatikusan rögzíti.
A honlap egyes részeinek letöltésekor az Adatkezelő rendszere kisméretű adatfájlokat helyez el automatikusan az igénybe vevő számítógépén. (''cookie''), erről az igénybe vevő további értesítést nem kap, az adatfájlok a rendszer egyes funkcióinak működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat az igénybe vevő internetes böngészőjének útmutatója alapján. A honlapra való belépéssel számítógépének  egyes paramétereiből, illetve annak Internet címéről (IP) naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Adatkezelő kizárólag a honlap fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes  esetekben személyes adatoknak minősülhetnek.
Ezen adatokat felhasználási céljuk (rendszer működésének biztosítása illetve a statisztikai szempontból indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben) megszűnése esetén, vagy az igénybevevő kérelmére az Adatkezelő  haladéktalanul megsemmisíti.
Ezen adatok azonban az Adatkezelő részéről egyéb igénybe vevői adatokkal össze nem kapcsolhatóak.
A külső szolgáltatók, közöttük a Google, a hirdetők hirdetéseit az internetes webhelyeken jelenítik meg.
A külső szolgáltatók, közöttük a Google, cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján jelenítik meg a hirdetést a felhasználónak.
A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
4. Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos fenti adatokat bármely a fent rögzítettektől eltérő célból (így különösen címzett elektronikus hirdetés vagy címzett tartalom eljuttatására) csak ezen cél pontos megjelölése és az igénybe vevő kifejezett hozzájárulása alapján kezelhet.
5. Az Adatkezelő személyes adat kezelhet akkor is, ha az igénybevevő hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a.) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b.) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Az Adatkezelő lehetővé teszi az adatkezelés teljes tartama alatt, hogy az igénybe vevő az ilyen célból való adatkezelést letiltsa, akár a címzett elektronikus hirdetésben foglalt módon, akár az info@sos-alfa.hu e-mail címre küldött ilyen tartalmú nyilatkozatával. Az adattörlést az Adatkezelő ebben az esetben haladéktalanul végrehajtja.
Az Adatkezelő nyilvántartást (tilalmi listát) vezet azoknak az igénybe vevőknek név és lakcímadatairól, akik kérték adataiknak közvetlen üzletszerzés (direktmarketing), elektronikus hirdetés céljából kezelt adataiknak kezelésének megszüntetését. A tilalmi listán szereplő igénybe vevőktől közvetlen üzletszerzés céljából hozzájárulás nem kérhető, illetve reklámküldemény nem küldhető, kivéve ha a tilalom csak egyedileg maghatározott célra vonatkozik.
Adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a személyes adatokat csak az általa igénybe vett adatfeldolgozó részére továbbítja, Adatkezelő számára a személyes adatokat csak és kizárólag az igénybe vevő előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján továbbít.
Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
S.O.S. Alfa Kft.
6000
Kecskemét
Szív utca 6.

Az igénybe vevő jogai:

Az igénybe vevő kérheti az Adatkezelő:
a.) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b.) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak törlését
d) vagy zárolását.

a)      Az igénybevevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az igénybevevő általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az igénybevevő személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést  vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az igénybevevővel, hogy a felvilágosítás megtagadására e  törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az  igénybevevőket a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

b)      Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő

c)       rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

c.) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az igénybevevő kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

d) Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az igénybevevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az igénybevevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az igénybevevőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az igénybevevő jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az igénybevevőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az igénybevevő jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per - az igénybevevő választása szerint - az igénybevevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Az adatkezelő az igénybevevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az igénybevevőkkel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az igénybevevőket megillető jogok gyakorlása kapcsán az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levelet illetve az info@sos-alfa.hu e-mail címre küld nyilatkozatot.

Kecskemét, 2013-09-20

S.O.S Alfa Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázat leírása
Készítette: GlobalWeb Design Studio